ประโยชน์ของนมเปรี้ยว สูตรนมพร่องมันเนย
“นมเปรี้ยวบีทาเก้น” เกิดจากการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงจากแหล่งวัตถุดิบชั้นนำของโลกมาผลิตรวมกัน โดยเกิดจากการหมักจุลินทรีย์โพรไบโอติกคุณภาพดี แล็กโทบาซิลลัส คาเซอิ ที่มีชีวิตในนมเปรี้ยว จึงทำให้ได้เป็นนมที่มีประโยชน์มากมายต่อผู้บริโภค

อ่านต่อ
Betagen
จุลินทรีย์โพรไบโอติก ที่มีชีวิต
อร่อยทุกวัน มั่นใจบีทาเก้น