เลือกรสชาติที่ต้องการ
นมเปรี้ยวบีทาเก้นสูตรพร่องมันเนย
ขนาด 85 ml.
นมเปรี้ยวบีทาเก้นสูตรพร่องมันเนย
+
-
7 บาท
+
นมเปรี้ยวบีทาเก้นสูตรไลท์
ขนาด 85 ml.
นมเปรี้ยวบีทาเก้นสูตรไลท์
+
-
7 บาท
+
นมเปรี้ยวบีทาเก้นรสสตรอเบอร์รี
ขนาด 85 ml.
นมเปรี้ยวบีทาเก้นรสสตรอเบอร์รี
+
-
7 บาท
+
นมเปรี้ยวบีทาเก้นรสสับปะรด
ขนาด 85 ml.
นมเปรี้ยวบีทาเก้นรสสับปะรด
+
-
7 บาท
+
นมเปรี้ยวบีทาเก้นรสองุ่น
ขนาด 85 ml.
นมเปรี้ยวบีทาเก้นรสองุ่น
+
-
7 บาท
+
นมเปรี้ยวบีทาเก้นรสส้ม
ขนาด 85 ml.
นมเปรี้ยวบีทาเก้นรสส้ม
+
-
7 บาท
+