เลือกรสชาติที่ต้องการ
นมเปรี้ยวบีทาเก้นสูตรพร่องมันเนย
ขนาด 300 ml.
นมเปรี้ยวบีทาเก้นสูตรพร่องมันเนย
+
-
20 บาท
+
นมเปรี้ยวบีทาเก้นสูตรไลท์
ขนาด 300 ml.
นมเปรี้ยวบีทาเก้นสูตรไลท์
+
-
20 บาท
+
นมเปรี้ยวบีทาเก้นรสส้ม
ขนาด 300 ml.
นมเปรี้ยวบีทาเก้นรสส้ม
+
-
20 บาท
+